Effectief werkplekonderzoek

De Verzuimregisseurs zet in op een optimale werksituatie voor uw werknemers.

  • Voorkomen van extra werkdruk

  • Gezondheid en veiligheid bevorderen

Werkplekonderzoek

Arbeidsomstandigheden bevorderen

Zodra de mogelijkheden van de zieke werknemer het toelaten, kan onder regie van de Verzuimregisseur een analyse gemaakt worden van de terugkeer naar werk. Dit advies kan een terugkeer naar het eigen werk bij de eigen werkgever inhouden. Er zal onderzocht worden of de werkplek, de taak of de functie bijgesteld moet worden. Er wordt een uitspraak gedaan omtrent de passendheid van een functie binnen de organisatie, rekening houdend met de belastbaarheid van de werknemer. De arbeidsdeskundige betrekt een andere (eventueel tijdelijke) werkplek in het bedrijf bij zijn oordeel. Het effect is dat uw werknemer zijn resterende arbeidsmogelijkheden tijdig inzet en de kans op herstel bevordert.

De Verzuimregisseurs

Wij ontzorgen ondernemers op het gebied van werkplekonderzoek