Re-integratie Tweede spoor

De Verzuimregisseurs zet in op een duurzaam resultaat voor uw zieke werknemer.

  • Kostenbesparing op lange termijn

  • Nieuw perspectief voor uw werknemer

Re-integratie Tweedespoor

Arbeidstoekomst voor zieke werknemers

Als een medewerker door ziekte niet meer kan terugkeren naar het eigen of aangepast werk, moet er uiterlijk binnen de eerste zes weken na de eerstejaarsevaluatie een traject re-integratie tweede spoor worden opgestart. Dit traject is erop gericht om een zieke werknemer niet binnen de eigen, maar bij een andere organisatie aan het werk te krijgen. De Verzuimregisseur heeft in dit traject de kennis en ervaring met wetgeving en subsidieregelingen voor het meest effectieve resultaat.

Een re-integratie tweede spoor kan zowel voor de werkgever, als voor de zieke werknemer een bevredigend resultaat opleveren. Allereerst krijgt een zieke werknemer een nieuwe, frisse en uitdagende kans op een verzuimvrije toekomst. Uiteindelijk is dit voor werkgevers ook belangrijk en wenselijk. Als een zieke werknemer buiten de eigen organisatie werkhervatting vindt, zal dit uiteindelijk op de lange termijn ook voor de eigen organisatie kostenbesparend zijn.

De Verzuimregisseurs

Wij ontzorgen ondernemers op het gebied van re-integratie Tweede spoor.