Trainingen

De Verzuimregisseurs zet in op kennis en vaardigheden om leidinggevend personeel te trainen bij het uitvoeren van de wet verbetering poortwachter.

  • Bespaar onnodige kosten

  • Beter herkennen (potentieel) verzuim

De Verzuimregisseurs Trainingen

Trainingen voor uw werknemers

Veel organisaties worden geconfronteerd met aanzienlijke kosten voor ziekteverzuim. De directe manager van uw werknemers speelt hier vaak een essentiële rol, zeker bij psychosomatische aandoeningen. Als een medewerker langdurig of zeer regelmatig ziek is, blijkt juist snel en effectief contact tussen leidinggevende en zieke medewerker over de reden en omstandigheden van het verzuim de beste garantie voor een snelle terugkeer. Door het volgen van een training op het gebied van ziekteverzuim is een leidinggevende beter in staat om dit proces voorspoedig te laten verlopen.

De Verzuimregisseurs biedt trainingen voor leidinggevenden en ondernemers die ziekteverzuim actief willen terugdringen. Tijdens de trainingen wordt het voeren van effectieve verzuimgesprekken behandeld en verwerven de cursisten de kennis en vaardigheden om zieke medewerkers beter te begeleiden. Na afloop van de training zijn zij in staat om vroegtijdig potentieel verzuim te signaleren en zo te reageren dat uitval voorkomen kan worden. Zij kunnen gesprekken voeren met medewerkers die frequent of langdurig ziek zijn. Zo kunt u effectiever het ziekteverzuim terugdringen en onnodige kosten besparen.

Onderwerpen tijdens de training zijn:

  1. Protocol ziekteverzuim
  2. Wet verbetering Poortwachter
  3. Verzuimgesprekken voeren

De Verzuimregisseurs

Wij geven trainingen aan bedrijven voor effectievere verzuimbegeleiding.