Professionele verzuimbegeleiding

De Verzuimregisseurs zet in op een duurzame inzetbaarheid van werknemers en reduceren van het verzuim.

  • Lagere verzuimkosten

  • Snel en effectief proces

Verzuimbegeleiding

Effectieve aanpak verzuim

De aanpak van verzuim kan per organisatie verschillen. Daarom kijken we eerst welke aanpak voor uw situatie het meest effectief zal zijn. Vervolgens zal de Verzuimregisseur het centrale aanspreekpunt voor uw bedrijf zijn en overzicht houden over het hele verzuimtraject met bijbehorende processen en activiteiten.

De vertaling van cliënt naar belastbaarheid en de beoordeling van de werkplek of taakinhoud worden binnen het traject uitgevoerd onder toezicht van de Verzuimregisseur. Ook de re-integratie, de bijbehorende opvolging en het advies aan de leidinggevende kunnen u uit handen genomen. De Verzuimregisseur kan voor een effectieve aanpak minimaal een keer per zes weken een bezoek brengen aan de organisatie om contact te hebben met de werkgever en/of werknemer.

De Verzuimregisseurs

Wij ontzorgen ondernemers op het gebied van verzuimbegeleiding.