De Verzuimregisseurs

Wij ontzorgen ondernemers op het gebied van verzuimbegeleiding.

Verzuimbegeleiding

Professioneel, effectief en daadkrachtig

De Verzuimregisseurs is uw aanspreekpunt voor al uw uitdagingen bij verzuim en personeelsbeleid.

Volledige ontzorging

  • 24/7 bereikbaar.

  • Specifieke dienstverlening en maatwerk

Onze Diensten

Ontdek alle diensten van De Verzuimregisseurs op het gebied van verzuimbegeleiding.

Verzuimbegeleiding

Gericht op duurzame inzetbaarheid en reduceren van het verzuim.

Arbeidsdeskundig onderzoek

Gericht op de meest effectieve route naar duurzame re-integratie.

Werkplekonderzoek

Gericht op een optimale werksituatie voor uw werknemers.

Re-integratie Tweede Spoor

Gericht op een duurzaam resultaat voor uw zieke werknemer.

Trainingen

Gericht op kennis en vaardigheden om leidinggevend personeel te trainen.

De Verzuimregisseurs: uw partner
bij verzuimbegeleiding en re-integratie